لطیفه ها

به نام خدا

با سلام و شب به خیر

١. سه مرد به دزدی می روند ، صاحب خانه بیدارمی شود . دزدها در داخل کیسه ها مخفی می شوند. صاحبخانه به کیسه اول ضربه ای می زند ، صدای نان خشک می آید. با خود می گوید این نان خشک است دیگر. به کیسه دوم ضربه ای می زند و صدای شیشه می اید. سپس به کیسه سوم ضربه ای می زند ولی هیچ صدایی نمی آید چندین بار ضربه می زند آخرین بار دزد بیرون می آید و می گوید بابا وقتی صدا نمی دهم یعنی آردم دیگه خنده

٢.  می خواستند غضنفر را اعدام کنند ، می پرسند آخرین آرزویت چیست ؟ بگو تا ما انجام دهیم. می گوید مرا اعدام نکنید  قهقهه 

موفق باشید

/ 0 نظر / 22 بازدید