با سلام

آیا می دانید تنها منطقه ای از زمین که از کره ی ماه می توان دید دیوار چین است؟ سبز